کمپ خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی شکوفا

تجربه زیست خلاقانه، نوآورانه و کارآفرینانه

کمپ خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی شکوفا شامل آموزش مجموعه مهارت های نرم و سختی است که در نظام آموزشی فعلی ما جای ندارند ولی برای رشد و توسعه فردی دانش آموزان بسیار حیاتی و ضروری می باشند. شکوفا سه خلاء اصلی و مهم محتوایی در حوزه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی را به فراگیران آموزش می دهد و می کوشد تا زیربنای اصلی مورد نیاز برای شکوفایی ذهن فراگیران را در این سه حوزه فراهم آورد. در این کمپ مهارت هایی نظیر کار تیمی، پرسشگری، تفکر خلاق، فنون مذاکره و سایر توانمندی‏های نرم مورد نیاز برای زیست پذیری فناورانه و نوآورانه دانش‏آموزان در کنار مهارت های تخصصی همچون اصول ترسیم نقشه ذهنی، مدل‏های کسب‏وکار، طرح کسب‏وکار، بررسی بازار و … به دانش‏پذیران ارائه می‏شود.

ضرورت برگزاری کمپ شکوفا در موسسات آموزشی:

نظام آموزشی ما متاسفانه از سرفصل های مهم و ضروری توسعه فردی و حرفه ای که در اغلب نظام های آموزشی کشور های در حال توسعه و توسعه یافته موجود است، بی بهره است. چنین فقدانی به خصوص به دلیل محتوای غیراستاندارد آموزش رسمی موسسات، ما را بر آن داشت تا دوره ای آموزشی، عملی و مهارتی را با هدف پر کردن نقاط ضعف و خلاءهای موجود تدوین نمائیم. چنین دوره ای می تواند از شمشادی شدن جامعه به معنای ایجاد تفکری یک شکل، همراستا و غیر خلاقانه جلوگیری کرده و به رشد ذهنی و ایجاد مهارت پایه مبتنی بر زندگی در عصر جدید کمک نماید. از طرفی دیگر، نوآوری و مهارت های کسب وکاری در عصر حاضر دیگر یک ارزش افزوده برای سبک زندگی افراد نیست و سبک زندگی مبتنی بر نوآوری و خلاقیت در کنار اکتساب مهارت های نرم، به نوعی الزام درآمده که است همه مردم می بایست از آن بهره مند گردند.  در چنین بافتاری، آموزش مهارت های خلاقیت و نوآوری با هدف توسعه مبتنی بر ارزش و با نگاه اقتصادی و کسب وکاری، به عنوان نوعی عنصر گران بها تلقی می‏شود که تمامی افراد به آن نیازمند بوده و می‏بایست در برنامه آموزشی موسسات جای گیرد.

دانلود بروشور کمپ شکوفا
سوابق همکاری و برگزاری کمپ شکوفا