خانه خلاق و نوآوری ترمه

بستر توسعه نوآوری و خلاقیت در حوزه صنایع خلاق و فناوری‌های نرم

خانه خلاق‌و‌نوآوری ترمه با حمایت و مشارکت دانشگاه تهران  و با هدف توسعه نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی در حوزه صنایع خلاق و فناوری‌های نرم، با حمایت ستاد توسعه صنایع خلاق و فناوری‌های نرم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شکل گرفت.

خانه خلاق و نوآوری ترمه

خدمات خانه خلاق و نوآوری ترمه

شتابدهی
شتابدهی نوآوری
سرمایه گذاری
تاسیس نهادهای نوآوری
فضای کار
فضای کار اشتراکی
شبکه سازی
آموزش
سرمایه گذاری

ترمه آکادمی

(بوت‌کمپ‌های توسعه نوآوری، خلاقیت و کسب وکار برای کودکان، نوجوانان و والدین)

برنامه فعلی: محیط زیست در شهرخانواده

مکان برگزاری: دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری

لینک ثبت نام:اینجا را کلیک کنید.

برنامه فعلی: تهران شهر خانواده (فرهنگی، اجتماعی)

مکان برگزاری: دانشگاه فرهنگیان

لینک ثبت نام:اینجا را کلیک کنید.

سایر رویدادها

تیم‌های مستقر

نیکراه

نیکراه

سامانه مدیریت داوطلبی

کاران کیدز

کلوپ تفریحی-آموزشی کودکان تهران

مایکومی

مایکومی

سبک زندگی سبز (جایگزین گوشت)

نوروز

مدرسه آموزش عالی بین المللی

نووانا

نووانا

پایگاه تحلیل نوآوری و بازآفرینی

پذیرش تیم در خانه خلاق و نوآوری ترمه

نهادهای همکار