نووانا

نووانا

پایگاه تحلیلی نوآوری و بازآفرینی

پایگاه تحلیلی نوآوری و بازآفرینی نووانا با هدف اطلاع رسانی، آموزش، گفتمان سازی و جریان سازی مبتنی بر نوآوری شروع به کار نمود.

وبسایت
مایکومی

مایکومی

فرصت زندگی سبز

مایکومی، یک محصول جایگزین گوشت در کنار سبک زندگی مختص به آن است.

در حال راه اندازی
نیکراه

نیکراه

پلتفرم مدیریت داوطلبی

نیکراه، یک استارت آپ اجتماعی، با حوزه تمرکز مشارکت اجتماعی از طریق مدیریت داوطلبین است.

وبسایت

نوروز

مدرسه آموزش عالی بین المللی

نوروز، مدرسه آموزش عالی بین المللی با هدف توسعه آموزش عالی اجتماعی در بین اقشار کم برخوردار و کم دسترس است.

وبسایت