ترمه کیدز

ترمه کیدز، بوت کمپ‌هایی تخصصی است که از طریق یکی از استارت‌‌آپ‌های خانه خلاق و نوآوری ترمه با نام کلوپ کودک کاران برگزار می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با مجموعه کلوپ کودک کاران، لطفا به صفحه اینساگرام  موسسه از طریق این لینک مراجعه کنید.

ترمه کیدز

(بوت‌کمپ‌های توسعه نوآوری، خلاقیت و کسب وکار برای کودکان)

سواد مالی

سواد دیجیتال

سواد کسب وکار

سواد فرهنگی و هنری

سواد اجتماعی و توسعه فردی