تعویق برنامه به علت آلودگی هوا، برنامه در هفته آتی در تاریخ 1 دی ماه برگزار می شود.

جهت ثبت نام در این برنامه، لطفا از فرم زیر استفاده کنید.